Kontaktinformasjon

Øystein Bernhard Mobråten

Svartåsveien 6
3615 Kongsberg

Telefon:
32 73 68 46
915 41 628

E-post:
bernhardmo@hotmail.com

Ønsker du å besøke galleri og skulpturpark, ta kontakt for avtale.