Kontaktinformasjon

Øystein Bernhard Mobråten

Svartåsveien 6
3615 Kongsberg

( 7 minutter fra sentrum av Kongsberg )

Telefon:
hjem  : 32 73 68 46
mobil:  915 41 628

E-post:
bernhardmo@hotmail.com

Hjemmeside: www.mobraaten.com

YouTube; video; søk på: livsetikk

Ønsker du å besøke galleri og skulpturpark, ta kontakt for avtale.

Har du ingen mulighet for å komme, kan du både se og høre min presentasjon på YouTube av de 8 sentrale skulpturer, som danner kjernen i skulpturparken.

YouTube; video; søk på: Livsetikk

Hver skulptur har sitt eget etiske budskap; samlet har de et felles budskap:

                                    LIVSETIKK

Link til andre klassisk figurative sider som kanskje kan interessere deg:

www.g-ledere.no  –  Henrik McDougall  –  janfekjan.no  –  eikild.no

© Kopirett - Mobråten