Skulpturpark og Galleri er åpent i sommerhalvåret, men kun etter avtale.

Tag gjerne kontakt på telefon: (+47) 915 41 628

Hver av de 8 mest sentrale skulpturer i skulpturparken har sitt eget etiske budskap.
Samlet bærer de et felles budskap: LIVSETIKK.
Kan også sees og høres på YouTube; video; søk på: Livsetikk

Omvisning med forklaring av symbolikken tar mellom 1 – 2 timer.

Omvisning er gratis, men må avtales på forhånd.